Ving Tsun - Historie

Ving Tsun (Wing Tsun, Wing Chun...) je vysoce efektivní bojové umění pocházející z Číny, maximálně zaměřené na reálnou sebeobranu a boj. O jeho původu existuje řada verzí, od legendy o shaolinské mnišce Ng Mui, která se inspirovala zápasem jeřába a lišky, přes kořeny v různých místech Číny až po jeho vznik v triádách.

V roce 1949 uprchl před komunisty z Číny do Hong Kongu Ving Tsun mistr Yip Man. Aby se uživil, začal Ving Tsun vyučovat veřejně. Vyzývací zápasy jeho žáků získaly tehdy neznámému Ving Tsun velký respekt a ten se tak díky své praktičnosti, komplexnosti a účinnosti stal během následujících desetiletí nejvyučovanějším Kung-Fu stylem na světě.

Ving Tsun respektuje stavbu lidského těla a namísto desítek složitých sestav obsahuje pouze tři jednoduché sestavy bez pomůcek, jednu na dřevěném panákovi, jednu s dlouhou tyčí a jednu se dvěmi noži. Místo výuky akrobacie, meditačních cvičení a dalších činností Ving Tsun všechen čas a úsilí věnuje tréninku pro reálný boj.

Aby si uchoval plnou funkčnost, neomezuje se Ving Tsun jen na určitý typ boje jako některé bojové sporty, ale využívá všech aspektů - úderů, kopů, útoků lokty a koleny, úchopy, páky, porazy, boj proti skupině, proti zbraním i boj na zemi; přitom se ale dokázal vyhnout přehlcení množstvím nesourodých technik a několika základními pohyby řeší všechny potřebné situace.

Největší síla Ving Tsun je v boji na krátkou vzdálenost, kde kombinuje rychlé údery s důmyslnou obranou. Pro nácvik boje v této vzdálenosti používá především cvičení Chi Sao (lepící se ruce), kde se žáci po navázání kontaktu se soupeřem učí rychlým reakcím. Díky Ving Tsun metodě Chi Sao lze uplatnit pravidlo, že měkkost dokáže porazit tvrdost, a proto je Ving Tsun jednou z nejvhodnějších forem sebeobrany i pro slabé jedince.

Dnes jsou na světě desítky různých škol a směrů tradičního Ving Tsun a je těžké je jednoduše souhrnně charakterizovat; každá se více či méně odlišuje od ostatních a dává důraz na něco jiného. Aby se mezi sebou odlišily, používají různé přepisy do latinky, případně si přidávají k názvu jméno zakladatele. Hlavním měřítkem Ving Tsun je funkčnost, osvobození se od striktních dogmat, jak má vypadat "správný Ving Tsun", a využívání principů společných pro všechna bojová umění. Ving Tsun je tedy především velice rychlým a efektivním způsobem boje, ve kterém žák vidí výsledky již za krátkou dobu.Menu: