Ving Tsun - Graduační systém

Graduační systém se v Ving Tsun skládá ze žákovských stupňů, které jsou tvořeny A, B a C bloky. Dále pak z pěti technických stupňů a pěti stupňů experta.

Žákovské stupně

A blok

 1. Konfrontace s ponížením
 2. Rychle se měnící útoky
 3. Odstředivé ruce
 4. Rolující ruce
 5. Otevírání bran

B blok

 1. Cesta svazujících rukou
 2. Čas probuzení a pozornosti
 3. Být blízko nestačí
 4. Víc než očekává
 5. Kdo stojí, prohrává

C blok

 1. Zapuštění kořenů a pevnost
 2. Znehybnit, vykořenit a kontrolovat
 3. Přemostění propasti
 4. Síla a slabost
 5. Zlomit a nebýt zlomen

Technické stupně

 1. Kompletní Chum Kiu aplikace, 3. a 4. Chum Kiu Chi Sau Kuen (sekce), sparingové postupy pro 1. technický stupeň
 2. Kompletní Chum Kiu aplikace v Chi Sau fázi, 5. a 6. Chum Kiu Chi Sau Kuen, sparingové postupy pro 2. technický stupeň
 3. 7. Chum Kiu Chi Sau Kuen, sparingová cvičení pro všechny volné Chum Kiu aplikace i Kueny, Biu Tze forma
 4. Kompletní aplikace Biu Tze formy, Biu Tze sparing
 5. 1., 2., 3. a 4. Biu Tze Chi Sau Kuen, Biu Tze sparing v Chi Sau fázi

Stupně experta

 1. Kompletní Mook Yan Chong forma, 1., 2. a 3. Chi Sau Kuen + aplikace
 2. 4., 5., 6. a 7. Mook Yan Chong Chi Sau kuen + aplikace
 3. 8. Mook Yan Chong Chi Sau Kuen + aplikace, Saam Sing Chong, Chi Gerk
 4. Luk Dim Poon Kwan: úvodní cviky, forma, Chi Kwan, aplikace pro boj beze zbraně
 5. Bart Cham Dao: úvodní cviky, forma a její kompletní aplikace boje proti zbraním i pro boj beze zbraně


Menu: