Bojové umění Ving Tsun, Escrima, Sebeobrana | Missing-Link - Služby

Staňte se instruktorem bojových umění Ving Tsun a Escrima ve Vašem městě

Státní osvědčení: Instruktor bojového umění

Jsme akreditováni od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro udělování osvědčení: Instruktor bojového umění.
Pořádáme rekvalifikační školení k jeho získání!

Státní osvědčení: Ochrana osob a majetku, Služby soukromých detektivů

Pro udělení osvědčení je nutné splnění jedné z podmínek:

Jsme akreditováni od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro udělování osvědčení: Ochrana osob a majetku a Služby soukromých detektivů.
Pořádáme rekvalifikační školení k jejich získání!

Kontakt pro získání státních osvědčení

Patrik Ryneš
Telefon: +420 604 866 977
E-mail: rynes.patrik@missing-link.czMenu: