Security System - Historie a současnost

Co je Security System

Security System je třetím směrem, kterým se AVSE (asociace výuky sebeobrany) Missing-Link zabývá. Jedná se o výcvikový systém, který neprobíhá formou klasické výuky, ale jako výcvikové kurzy, které si lze u nás objednat.

V Security System se zabýváme speciálními tématy bezpečnosti a výcvikové kurzy jsou proto vždy specificky zaměřeny na určitou problematiku, jako například boj v dopravních prostředcích, jak přežít napadení domova, bleskové KO oponenta nebo taktika boje se střelnou zbraní na velmi krátkou vzdálenost.

Věříme, že má-li být člověk v dnešní době opravdu komplexním bojovníkem, měl by umět bojovat ve stoje, vsedě, na zemi, proti jednomu útočníkovi i proti více útočníkům, beze zbraně, se zbraní, proti zbraním… A aby pokryl opravdu všechny oblasti, měl by také umět ovládat střelné zbraně. Tím se kruh uzavírá a on je připraven!

Našich výcvikových kurzů využívají jednotlivci i skupiny zájemců, soukromé bezpečnostní agentury pro výcvik svých zaměstnanců a vedli jsme také řadu seminářů a kurzů pro příslušníky několika ozbrojených složek ČR.

Historie a současnost

Security System začal v roce 2001 formovat jeho zakladatel Roman Bittner, který těžil z řady výcviků, které absolvoval v ČR a v zahraničí. Během let byl tak vyvinut komplexní výcvikový systém, který dokáže pokrýt problematiku moderních bezpečnostních výcviků.

V současné době Roman Bittner předal kompletně výcvikovou činnost v soukromém sektoru svým dlouholetým asistentům a působí pouze ve státním sektoru.

Všichni naši instruktoři mají přímou zkušenost nejen s dlouholetým vedením výcvikových kurzů, ale mají také za sebou mnohaletou praxi v řadě bojově-taktických odvětvích ve státním i soukromém sektoru. Více informací naleznete na oficiálních stránkách www.SecuritySystem.cz.Menu: