Humanitární činnost - Úvod

Motto:
Nikdo si nesmí myslet, že je něco víc, něco lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc v makovici. Možná, že nosí lepší košili. Možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje. Jenom zavazuje k tomu, aby toho udělal víc; tím víc pro ty s menšími bicepsy a s horší košilí.
K. Čapek

Nejsme tady sami

V květnu 2004 jsme v naší asociaci AVSE odstartovali projekt na podporu dětí z problematických míst světa, tzv. adopce na dálku.

Poté, co se někteří učitelé zapojili sami do této pomoci, oslovili jsme i žáky, kteří studují v našich školách Ving Tsun a Escrimu. Forma jejich začlenění do tohoto projektu byla a je anonymní a dobrovolná. Abychom tuto možnost svobodného rozhodnutí respektovali, zvolili jsme následující systém: V prostorách, které slouží pouze pro naše školy, se objevily pokladničky, do kterých mohou žáci anonymně přispívat libovolnou částkou, určenou na humanitární podporu dětí. Tam, kde fungujeme v pronajatých školních tělocvičnách a umístění kasičky na stálém místě tak není možné, bývá po výuce dána tato kasička do šaten a tam do ní mohou žáci anonymně přispět.

Jako zprostředkovatele naší pomoci jsme zvolili mezinárodní humanitární organizaci ADRA (Adventist Development and Relief Agency), známou svojí spolehlivostí a profesionalitou po celém světě. ADRA nabízí mnoho projektů a mezi nimi i dvě varianty adopce na dálku.

V projektu BanglaKids, má člověk, skupina nebo organizace možnost "adoptovat" si dítě z jedné z nejchudších zemí světa - Bangladéše. V této zemi je téměř 60 % obyvatel negramotných a podvýživa, především mezi dětmi, je zde běžným jevem. Částka, kterou může naprostá většina z nás měsíčně postrádat, znamená v této zemi třetího světa materiální zabezpečení od jídla, přes lékařskou péči až po možnost chodit do školy a vlastnit učební pomůcky. Je dobré si uvědomit, že kdyby se kdokoli z nás narodil jen o několik set kilometrů dál, mohl jeho život vypadat naprosto jinak...

Těší nás, že se tento humanitární projekt setkal s pochopením u našich žáků. Jsme tedy rádi, že ve výuce bojového umění nemusí být stále dáván důraz pouze na samotný boj, ale že lze i dnes, alespoň z části, naplnit podstatu toho, proč většina bojových umění vůbec vznikla - k ochraně zdraví a života.

A nyní k tomu, proč tento článek vlastně vznikl. Chtěli bychom vyzvat také Vás, naše kolegy z jiných bojových umění, abyste i Vy zkusili ve svých školách zavést podobný humanitární projekt. Nemyslíte si, že solidární cítění může prospět právě studentům bojových umění? Vždyť to, co pro nás může být zanedbatelnou maličkostí, může jinde zachraňovat životy...Menu: