Escrima - Systém výuky

Escrima je filipínský bojový systém s chladnými zbraněmi. V našich školách se věnujeme tréninku jednotných bojových konceptů boje s chladnými zbraněmi, ať už filipínskými nebo evropskými. Žák prochází během výuky tréninkovými programy s mnoha druhy zbraní a učí se vnímat boj ne jako složitou situaci, ale řeší konflikt z pohledu konceptů vzdálenosti, vytvoření si výhodného úhlu, načasování útoku a obrany a dalších základních principů, které zjednoduší a zefektivní jeho vnímání boje. Dívá se tedy na celou situaci z určitého geometrického nadhledu a není paralyzován myšlenkami o tom, kterou z mnoha technik použije?

Ve Escrima prochází žák výukou boje s těmito zbraněmi:

Tyto různé druhy zbraní nejsou komplikací, ale naopak žáka nutí stát se univerzálním a vždy se přizpůsobit výhodám a pravidlům každé zbraně, zachovávat principy načasování, vzdálenosti, úhlu a dalších. Student Escrima tedy není svazován jednotlivými kombinacemi, kterých mohou být pro jednotlivé zbraně stovky. Naším cílem není shromažďovat techniky a cvičit sto drilů, ale jedním konceptem je všechny řešit. Takový přístup má v našich očích skutečnou hodnotu.

V této fázi už žák chápe, že cesta tedy musí vést k jednoduchosti, protože v bojovém umění se zbraněmi i bez nich vždy platí stejné pravidlo: "Méně je více". Není tedy cílem sbírat a nabalovat nové techniky, ale vybrušovat je k nejmenšímu počtu do co nejširšího a nejefektivnějšího pole použití. Poté je již naprosto jedno, zda má člověk v ruce konkrétní zbraň, nebo jen klíče od bytu, tužku nebo časopis. Zbraní se stává vše... a to je Escrima.Menu: